Wyniki IX Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego „Literatura w przekładzie”

Sprawozdanie z przeprowadzenia IX Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego „Literatura w przekładzie”

Konkurs przeprowadzono 17 marca 2016 w II Liceum Ogólnokształcącym
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie
.

Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie:

 • mgr Mirosława Halbina – Biuro Usług Językowych Perfect – przewodnicząca,
 • mgr Ewa Dzierwa – II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie,
 • mgr Renata Woźniak – II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie.

Do udziału w konkursie zaproszono uczniów ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego. Każda szkoła mogła zgłosić do 8 uczestników.
Konkurs polegał na przetłumaczeniu dwóch fragmentów tekstu literackiego: z języka angielskiego na polski oraz z języka polskiego na angielski. W czasie tłumaczenia tekstów uczestnicy mogli korzystać z dowolnych słowników w wersji papierowej; na przetłumaczenie obu tekstów mieli 120 minut.

W konkursie wzięło udział 27 uczestników z następujących szkół:

 • I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie,
 • II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie,
 • Publiczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Trzebini,
 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini,
 • Liceum Ogólnokształcące Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu,
 • Zespół Szkół w Libiążu.

Prace konkursowe zostały zakodowane hasłami, a ich odkodowanie odbyło się po dokonaniu oceny. Zgodnie z regulaminem komisja konkursowa dokonała oceny obu tłumaczeń według następujących kryteriów:

 1. Zgodność z oryginałem
 2. Poprawność językowa
 3. Poziom literacki

W każdym kryterium można było uzyskać 1-5 punktów (maksymalnie 30 punktów dla obu tłumaczeń).

Wyniki konkursu:

 • I miejsce: Agnieszka Kosińska – I LO Chrzanów
 • II miejsce: Olga Szewc – II LO Chrzanów
 • III miejsce: Jan Gadowski – I LO Chrzanów
 • Wyróżnienia I stopnia: Paulina Starzycka – I LO Chrzanów; Radosław Karelus  – II LO Chrzanów
 • Wyróżnienia:  Justyna Pietrynek – I LO Chrzanów,  Łukasz Kowalski – ZS Libiąż, Sandra Bobak –  II LO Chrzanów, Olga Kozub – I LO Chrzanów, Weronika Wawrzuta – KSW Libiąż

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpiło 6 kwietnia 2016. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe (pamięć USB, torby), nagrody książkowe (słowniki, beletrystykę i inne wydawnictwa językowe) oraz gadżety. Nagrody ufundowane zostały przez:

 • Starostwo Powiatowe w Chrzanowie,
 • Biuro Usług Językowych Perfect,
 • Wydawnictwo Pearson,
 • Wydawnictwo Macmillan Polska,
 • Wydawnictwo Oxford University Press,
 • Wydawnictwo Express Publishing.

Organizatorki konkursu: mgr Ewa Dzierwa i mgr Renata Woźniak

Ewa Dzierwa

logo_Oxford

logo_Egislogo_Perfectlogo_Pearson

logo_Macmillan