Rozdanie świadectw maturalnych

Rozdanie świadectw maturalnych odbędzie się
5 lipca 2016 o godz. 8:00.

W wyjątkowych przypadkach świadectwo maturalne można odebrać w sekretariacie szkoły w okresie wakacyjnym w godzinach 8:00 – 14:00