KONKURS! Stwórz MEM ze zdjęcia wykonanego w ramach projektu II LICEUM W OBRAZACH WIELKICH MISTRZÓW!

Od sztuki wysokiej do masowej czyli od dzieła sztuki do memu.

TRANSFORMACJA!

Mem internetowy przybiera rozmaite formy, występując pod postacią serii obrazków, zdań lub po prostu samego słowa czy też hasła. Jest replikowany wyłącznie drogą internetową.

Organizatorem Konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Chrzanowie.

I. Cele konkursu

 • pobudzenie twórczej aktywności młodzieży w dziedzinie sztuk wizualnych, nowych mediów, wysokiej wartości sztuki internetowej,
 • pobudzenie zainteresowania sztuką,
 • inspiracja do pracy wokół sztuki,
 • podniesienie kompetencji plastycznych, graficznych.

II. Przedmiot i kategorie konkursu

 • Przedmiotem konkursu jest stworzenie wizualnego artystycznego memu czyli obrazu cyfrowego o dowolnych parametrach technicznych, przygotowanego techniką grafiki komputerowej i/lub kolażu cyfrowego;
 • Mem powinien spełniać następujące warunki:
 • powinien zostać stworzony ze zdjęcia powstałego w ramach projektu „II Liceum w obrazach wielkich mistrzów” i zawierać warstwę tekstową,

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów i absolwentów II Liceum.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

 • przesłać pracę konkursową (mem) w postaci w wysokiej jakości zamkniętego pliku graficznego (formaty: JPG, png lub PDF) wielkości optymalnie 1 MB na adres solinan@poczta.onet.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 października 2016 roku,
 • każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 2 memy,
 • wypełnić i wysłać drogą elektroniczną „Formularz zgłoszeniowy”

IV. Komisja oceniająca

1.Zwycięskie prace zostaną wyłonione przez:

 • Jury w składzie: Dyrektor II Liceum, Andrzej Bieda; Aneta Solińska, nauczyciel, autorka projektu; autorki zdjęć: Martę Hajdę, Annę Grochal, Karolinę Cichy, Karinę Weis,
 • oraz w głosowaniu internautów.
 1. Przez Jury brana pod uwagę będzie:

-spójność wizualna i znaczeniowa,

-oryginalność warstwy wizualnej i koncepcji memu (kreatywność, pomysłowość, wizja, realizacja),

– istnienie wartości dodanej (np. interesująca gra słów, skojarzenia, nawiązania do sytuacji rzeczywistych, cech charakteru, wysokiej klasy dowcip, itp.)

3.Memy nie spełniające wymogów konkursowych nie będą podlegać ocenie.

4.Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na profilu facebook II Liceum w obrazach wielkich mistrzów, do 10 października.

V. Nagrody

 1. W ramach Konkursu zostaną przyznane nagrody.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRACY KONKURSOWEJ

 • Imię i nazwisko autora pracy:
 • Wiek:
 • Numer telefonu:

Oświadczenie Uczestnika Konkursu

 1. Ja jako Uczestnik Konkursu wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie zdjęć, powielenie ich w Internecie, w tym na portalu społecznościowym Facebook; rozpowszechnianie, udostępnienie.
 2. Prawa autorskie oraz nieodpłatne prawa majątkowe
  do wykonanych memów przechodzą na Organizatora Konkursu.
 3. Autor memu nie może ich zamieszczać i wykorzystywać bez wiedzy i zgody Organizatora.
 • Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am zapoznany/a z warunkami udziału w konkursie i akceptuję regulamin konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

uzyskanych w związku z organizacją i prowadzeniem konkursu przez Organizatora.

(zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U.z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 1. Podpis pełnoletniego uczestnika lub rodzica (w przypadku niepełnoletniego uczestnika): …………………………………

Aneta Solińska