Projekt edukacyjny dla klas III

Zapraszamy uczniów klas trzecich do udziału w projekcie edukacyjnym pt „ Dać świadectwo prawdzie, czyli Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej”. Projekt jest częścią Ogólnopolskiego Narodowego Projektu Rozwoju Czytelnictwa. Szczegółowe informacje u nauczycieli języka polskiego – Moniki Majcherczyk, Lilianny Zaręby.

Monika Majcherczyk,
Lilianna Zaręba