Dialog kultur. Spotkanie z kulturą rosyjską.

Kulturę Rosji poznawaliśmy przez pryzmat tradycyjnej rosyjskiej obrzędowości, różnic wynikających z religii prawosławnej i katolickiej.

Nadieżda Longwinienko – Siemek wskazała również na rudymenty wierzeń pogańskich, zakorzenionych w kulturze. Jednym z nich niewątpliwie jest praktyka szycia lalek obrzędowych. Magiczne lalki (motanki, stróże tzw.obieriegi) mają zapewnić rodzinie dobrostan oraz ochronę dzieci.

Po zakończonej prelekcji szyliśmy lalki – nie obrzędowe, chociaż i one przyczynią się do poprawy standardów życia… Zostaną sprzedane, a dochód zostanie przekazany na program szczepień w krajach najuboższych (Akcja Wszystkie kolory świata – UNICEF).

Aneta Solińska