GRAND PRIX dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie

4 grudnia 2016 roku uczennice klasy 2a: Aleksandra Bartcik, Anita Gawęcka, Małgorzata Gągolska, Zuzanna Koźbiał, Maja Masztaler zdobyły GRAND PRIX  w wojewódzkim konkursie na najlepszy poster ukazujący różne aspekty rozwoju bankowości w Krakowie.

Również zespół uczennic klasy 2a w składzie: Iwona Freitag, Joanna Jędrzejczyk, Katarzyna Norys, Sylwia Perończyk, Dagmara Szpila zdobył
3 miejsce, a zespół uczniów klasy 2a w składzie: Maciej Chodacki, Tomasz Halat, Kacper Jedynak, Marcin Mucha, Kamil Wyrobiec otrzymał wyróżnienie.

Postery będzie można zobaczyć na wystawie w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie oraz Narodowym Banku Polskim w Krakowie.

Kilka informacji na temat konkursu:

II LO w czerwcu wzięło udział w projekcie Akademii Żakowskiej (działającej w ramach Spółdzielni Socjalnej KAMPU) oraz Koła Naukowego Przedsiębiorczości Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie pt. „Sekrety Krakowskiej Almarii” – ciekawie i kreatywnie o pieniądzach, bankach, finansach i przedsiębiorczości. Projekt rozpoczął się szkoleniem dla nauczycieli, a w miesiącu październiku wycieczką uczniów zgłoszonych do projektu (klasa 2a – 25 osób). Wycieczkę rozpoczęliśmy  warsztatami muzealnymi na ekspozycji numizmatycznej w Muzeum Hutten-Czapskiego Oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie (umożliwiającymi zapoznanie się z eksponatami oraz utrwaleniem i rozszerzeniem wiedzy z zakresu matematyki i historii), a następnie w obrębie Starego Miasta odbyły się zajęcia terenowe prowadzone w oparciu o metodę doświadczenia poszukującego – dającego możliwość odkrywania tajemnic dawnych bankierów i banków (ich zakres obejmował zagadnienia ujęte w podstawie programowej wielu przedmiotów m.in. historii, przyrody/geografii, j. polskiego, edukacji europejskiej i wiedzy o społeczeństwie/preorientacji zawodowej). Druga część zajęć to Warsztaty, które odbyły się w siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, gdzie przeprowadzone zostały aktywne zajęcia z wykorzystaniem gier edukacyjnych obejmujące zagadnienia z zakresu ekonomii, finansów, bankowości, w tym – oszczędzania i gospodarowania środkami pieniężnymi. Każdy zespół klasowy lub szkolny (liczący 16-25 osób) zakwalifikowany do udziału w projekcie miał za zadanie przesłać 3 – 5 prac konkursowych – POSTERY – (jedną pracę przygotowywać mógł zespół składający się z 3 – 5 uczniów). Przygotowane przez zespół POSTERY powinny uwzględniać zdobytą wiedzę na wycieczce i warsztatach, czyli powiązanie dziejów krakowskich banków i bankierów z wiedzą o działaniach w sferze finansów i bankowości.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

Mirosława Sojka