Rene Magritte, Czarna magia, 1945

Surrealizm

Czysty automatyzm psychiczny, który ma służyć do wyrażania bądź w słowie, bądź w piśmie, bądź innym sposobem rzeczywistego funkcjonowania myśli. Dyktowanie myśli wolne od wszelkiej kontroli umysłu, poza wszelkimi względami estetycznymi czy moralnymi.
ANDRE BRETON MANIEST SURREALIZMU 1924
Rene Magritte, Czarna magia, 1945
W malarski pierwowzór wcieliła się profesor Mirosława Sojka, nauczycielka podstaw przedsiębiorczości, sekretarz Szkoły.
Autorką fotografii wykonanej na podstawie obrazu jest Marta Hajda.