Obchody Święta Żołnierzy Wyklętych

We wtorek 28 lutego 2017 odbyły się powiatowe obchody Święta Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystość rozpoczęły się od otwarcia ronda i obwodnicy miasta, której nadano imię Rotmistrza Witolda Pileckiego. W kościele Św. Mikołaja miała miejsce  msza święta, a po niej złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową. W obchodach wzięły udział władze samorządowe miasta i powiatu, instytucji kultury oraz szkół.

Naszą szkołę reprezentował wicedyrektor Marek Malik wspierany przez profesorów: Barbarę Nosek, Ewelinę Furmanik oraz Grzegorza Jakubiaka.
II Liceum wystawiło poczet sztandarowy oraz reprezentację klas mundurowych.

Ewelina Furmanik