Konkurs fotograficzny „Człowiek z książką”

BIBLIOTEKA SZKOLNA ZAPRASZA NA KONKURS FOTOGRAFICZNY

„CZŁOWIEK Z KSIĄŻKĄ”

REGULAMIN KONKURSU:

 1. W konkursie biorą udział uczniowie  II LO w Chrzanowie i ich rodziny.
 2. Cele konkursu:
 • ukazanie świata, którego ważnymi elementami są książka i czytanie,
 • wykształcenie umiejętności kreatywności w wykonywaniu zdjęć i czytaniu,
 • rozwijanie zainteresowań uczniów i rodziców.
 1. Przedmiotem konkursu jest:
 • wykonanie fotografii na temat  „Człowiek z książką”,
 • uczestnicy konkursu przedstawiają swoje prace w formie odbitki w formacie 15×21   cm wykonanej w dowolnej technice, czarno-białej lub kolorowej,
 • zdjęcie należy na odwrocie opisać podając jego tytuł oraz informację o autorze – imię, nazwisko oraz klasę w przypadku uczniów.
 1. Prace należy przynieść do biblioteki szkolnej II LO w Chrzanowie w terminie do 31 maja 2017 roku.
 1. Prace zostaną ocenione przez Jury. Werdykt Jury jest ostateczny.
 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5 czerwca 2017 r.  Jury wyłoni zwycięzców i prace do wystawy pokonkursowej.
 2. Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody.

Serdecznie zapraszamy!

Barbara Nosek