Laureatki konkursu „Mój Biznes Regionalny”

Z wielką radością informuję, że
MAŁGORZATA GĄGOLSKA, ZUZANNA KOŹBIAŁMAJA MASZTALER,
KATARZYNA NORYS, KLAUDIA TRĘBACZ
uczennice klasy 2a zostały
LAUREATKAMI
konkursu „MÓJ BIZNES REGIONALNY”

Ich biznesplan pt. – Gabinet weterynaryjny „Cztery Łapki” został oceniony bardzo wysoko i wybrany jako jeden, najlepszy z nadesłanych prac ( w konkursie brało udział 15 szkół z całej Polski).
Celem powyższego Konkursu było zwiększenie efektywności przyswajania i praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy wśród uczniów biorących udział w ogólnopolskim projekcie „Biznesplan? To nie takie trudne!” z zakresu konstruowania biznesplanu, umiejętności pracy w grupie, możliwości wspierania innowacji i kreatywności w biznesie, a także skierowanie uwagi młodzieży na wykorzystanie lokalnego potencjału kulturowego i środowiska naturalnego przy planowaniu działalności firmy na obszarach wiejskich i w małych miastach, poszerzenie wiedzy oraz budowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży.
Przygotowując pracę konkursową należało wykorzystać szablon biznesplanu zawarty w podręczniku „Od oszczędzania do inwestowania we własny biznes”, rozpocząć działalność nie później niż do 31.12.2020 roku, a kapitał początkowy nie mógł być wyższy niż 50.000 złotych (40.000 zł dotacja + 10.000 zł oszczędności). Zwycięski zespół uczennic otrzymał nagrodę o łącznej wartości 1.800,00 zł. tj. 360,00 zł na osobę.

GRATULUJĘ SUKCESU!!! 

                                                                                                                                          Mirosława Sojka

Kilka słów na temat projektu:
W naszej szkole był on realizowany w ramach zajęć z przedmiotu Ekonomia w praktyce. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej z siedzibą w Gdyni, w dniu 16 grudnia 2016 r. rozpoczęło ogólnopolski projekt „Biznesplan? To nie takie trudne!” realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Celem głównym projektu był rozwój wiedzy, umiejętności i postaw przedsiębiorczych w grupie 285 uczniów z 15 szkół ponadgimnazjalnych, w tym w szczególności ze szkół mających swoją siedzibę na obszarach wiejskich i w małych miastach do 50 tys. mieszkańców. W szkołach zorganizowane zostały innowacyjne warsztaty z zakresu planowania finansowego i przygotowania biznesplanów opartych o wykorzystanie lokalnych zasobów.
Zadaniem uczestników ogólnopolskiego projektu „Biznesplan? To nie takie trudne!” było przygotowanie i przedstawienie biznesplanu wykorzystującego lokalne zasoby naturalne i kulturowe. W ramach projektu uczniowie otrzymali podręcznik „Od oszczędzania do inwestowania we własny biznes”, kalkulatory, notesy i długopisy. Wszyscy uczniowie na jego zakończenie  otrzymali również zaświadczenia potwierdzające ich udział w ogólnopolskim projekcie, które mogą wpisać do CV.

Więcej informacji znajduje się na poniższej stronie internetowej:

https://www.skef.pl/
https://www.skef.pl/biznesplan-to-nie-takie-trudne/