BO JAK NIE WY TO KTO?

Zachęcam do wzięcia udziału w projekcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjna młodych (tj. od 15 do 29 roku życia), biernych zawodowo mieszkańców Małopolski Zachodniej (powiaty: olkuski, oświęcimski, wadowicki oraz chrzanowski) poprzez kompleksowe i zindywidualizowane wzmocnienie ich kompetencji zawodowych i społecznych oraz umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego.

Uczestnicy projektu zostaną objęci usługami doradztwa i poradnictwa zawodowego oraz opieką mentora w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych i społecznych.

Każdy z Uczestników odbędzie serię szkoleń wraz z niezbędnymi egzaminami oraz 3 – miesięczny staż. Zarówno w okresie szkoleń jak i praktyk Uczestnicy otrzymują stypendia. Pokrywane są także koszty dojazdu czy opieki nad dzieckiem.

Tematyka szkoleń będzie wybrana zgodnie z oczekiwaniami i predyspozycjami uczestnika.

 Przykładowe tematy szkoleń zawodowych:

  • organizacja i logistyka gospodarki magazynowej
  • programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC z blokiem rysunku technicznego
  • spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi mig/mag/tig
  • kadry i płace z elementami księgowości
  • zarządzanie projektami
  • prawo jazdy dla przedstawiciela handlowego
  • szkolenia z zakresu projektowania (np. AutoCAD, CAD3D)

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie internetowej http://jmm.net.pl/jakniewytokto/ oraz facebooku https://www.facebook.com/Bo-Jak-Nie-Wy-to-Kto-204027673338406/

REGIONALNE BIURO PROJEKTU
(siedziba Stowarzyszenia KLUCZ)
Kolbark, ul. Źródlana 3
32-310 Klucze
Czynne w godzinach 8:00-15:00
Tel. 791 332 900
Fax: 61 654 90 30
E-mail: jakniewytokto@jmm.net.pl

W przypadku wszelkich pytań pozostajemy do dyspozycji.

Iwona Remin