Współpraca II Liceum z Zakładem Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

W bieżącym roku szkolnym II Liceum Ogólnokształcące podjęło współpracę dydaktycznąz Zakładem Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach
.

W ramach współpracy uczniowie realizujący przedmiot rozszerzony „historia sztuki”, uczestniczyli w 4 wykładach akademickich, prowadzonych na Uniwersytecie Śląskim przez:

  • dr hab. Barbarę Szczypkę-Gwiazda („Terminologia sztuk pięknych. Wprowadzenie do analizy dzieła sztuki.”),
  • dr hab. Irmę Kozinę („Wykład monograficzny. Historia mody.”),
  • dr Mirosławę Sobczyńską-Szczepańską („Architektura renesansowej Florencji.”),
  • Agatę Stronciwilk – doktorantkę Uniwersytetu Śląskiego („Nie tylko malarstwo. Życie i twórczość Zdzisława Beksińskiego.”).

26 stycznia w Liceum, dr hab. Irma Kozina przeprowadziła wykład  ”Strzemiński – uczeń Malewicza”. Prelekcja przybliżyła uczniom „Teorię widzenia” Władysława Strzemińskiego, zdefiniowała pojęcie: „powidoków”, pozwalając lepiej zrozumieć film Andrzeja Wajdy.

5 czerwca, uczniowie II Liceum uczestniczyli w Pikniku Historyków Sztuki, organizowanym przez Zakład Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Piknik odbył się na terenie Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie. W ramach Pikniku uczniowie wysłuchali wysłuchaliśmy bloku wykładu. Zapoznali się z tematami prac licencjackich studentów historii sztuki– będących szerokim spektrum zagadnień związanych ze sztuką. Uczestniczyli w grze terenowej realizowanej w scenerii Parku. Studenci zaprezentowali kolekcję mody inspirowaną śląskim folklorem (szczegółowa relacja: http://lo2.edu.pl/2017/06/piknik-historykow-sztuki/ )

W czasie Pikniku można było oglądać prace powstałe w ramach projektu: II Liceum w obrazach wielkich mistrzów. Imprezę zwieńczyło wspólne ognisko.

Współpraca II Liceum Ogólnokształcącego z Zakładem Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego, daje możliwość uczestnictwa w zajęciach akademickich, pogłębiania wiedzy humanistycznej, rozwijania zainteresowań uczniów. Wykłady stanowią formę powtórzenia i utrwalenia materiału maturalnego.

Współpracę będziemy kontynuować w przyszłym roku szkolnym, skupiając się na większej integracji i współdziałaniu uczniów ze studentami zrzeszonymi w Kole Historyków Sztuki Uniwersytetu Śląskiego. Planujemy uczestniczyć w wyjazdach naukowych organizowanych na Uczelni.

Współpracę koordynuje nauczycielka Aneta Solińska.

Aneta Solińska