Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

XV Edycja Konkursu

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Tęcza” jest prowadzony przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Temat: „Świat w kolorach”

Udział w Konkursie polega na wykonaniu indywidualnej (bez pomocy osób trzecich) pracy plastycznej. Dopuszcza się następujące formy prac indywidualnych:

  • rysunek (format A4 lub A3) wykonany dowolną techniką,
  • praca malarska (format A4 lub A3) wykonana dowolną techniką,
  • zestaw fotografii (3-5 zdjęć) dowolnego formatu.

Wpłata za udział w Konkursie wynosi 9,00 zł. od osoby.

Konkurs jest konkursem samofinansującym, tzn. uzyskane środki przeznaczone są na nagrody.

HARMONOGRAM:

  • zgłoszenie uczestnictwa do 15. X
  • złożenie prac do 1. XII

Nagrody dla uczestników: laureaci I, II i III miejsca w kraju otrzymają nagrody rzeczowe w postaci sprzętu cyfrowego (np. smartfon, smartwatch, tablet lub inne).

Zgloszenia przyjmuje profesorka. Aneta Solińska

Aneta Solińska