Informacja o konkursie

Biblioteka szkolna zaprasza do udziału w ogólnopolskim turnieju literackim
dla szkół ponadgimnazjalnych „Misja – książka”

Cele konkursu:

  • rozwijanie kreatywności i talentów literackich,
  • wzbudzenie zainteresowań procesem powstawania książki,
  • zachęcenie do pracy zespołowej.

Zasady uczestnictwa:

– II edycja konkursu odbywa się pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Książki,

– uczniowie piszą autorski zbiór opowiadań i tworzą z niego prawdziwą książkę w Inteligentnym Systemie Wydawniczym Ridero,

– każdy uczestnik pisze jedno opowiadanie wchodzące w skład książki,

– wszystkie opowiadania łączy wspólny temat przewodni – DOM – w szerokim pojęciu tego słowa,

– uczestnicy sami tworzą okładkę i szatę graficzną książki, która powinna składać się z 3 do 10 opowiadań o długości od 1800 do 18000 znaków ze spacjami i 50 elementów graficznych,

– rejestracja uczestników i zgłaszanie powstałych tomików trwa do 1.12.2017 r.,

– publikacja prac na stronie konkursu i głosowanie Internautów na TOP 50 trwa od 15.12.2017 r. do 31.01.2018 r.,

ogłoszenie TOP 50 – 5.02.2018 r. i praca Jury czyli ocena TOP 50 i wybór Laureatów,

– zakończenie konkursu i ogłoszenie Laureatów – 18.03.2018 r.,

– na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Regulamin konkursu dostępny w bibliotece szkolnej i na stronie https://ridero.eu/pl/contest/konkurs2017/

Zapraszam kreatywnych uczniów mających ukryte talenty pisarskie i edytorskie. Wspólnie stworzymy wspaniałą książkę. Zgłoszenia przyjmuję w bibliotece szkolnej do 20 października 2017 roku.

Barbara Nosek
nauczyciel bibliotekarz