ZaProjektują przestrzeń!

Karolina Brandys, Rosa Ferlito, Julia Korzec – realizujące historię sztuki, jako przedmiot rozszerzony zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie „ZaProjektuj Przestrzeń”. Organizatorem projektu jest krakowska Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera.  W ramach przedsięwzięcia realizowane będą  wykłady i praktyczne działania.

Na pierwszych zajęciach uczennice poznały „Design thinking” – metodę tworzenia innowacyjnych produktów i usług w oparciu o zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników. W efekcie jej wdrażania, mają powstać rozwiązania które są: pożądane przez użytkowników, technologicznie wykonalne, ekonomicznie uzasadnione.

Projekt zakłada 8 spotkań. Zakończy się w styczniu.

Aneta Solińska