Ogólnopolski projekt „Biznesplan? To nie takie trudne!”

Z przyjemnością informuję, że nasza szkoła po raz drugi wzięła udział w 2 edycji ogólnopolskiego projektu pt. „Biznesplan? To nie takie trudne!”, który w tym roku szkolnym realizuje z uczniami klasy 1a. W dniu 16 grudnia 2016 r. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w Gdyni wraz z Narodowym Bankiem Polskim rozpoczęło projekt „Biznesplan? To nie takie trudne!”, który był realizowany w ramach programu edukacji ekonomicznej. Celem głównym projektu jest rozwój wiedzy, umiejętności i postaw przedsiębiorczych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w tym w szczególności ze szkół mających swoją siedzibę na obszarach wiejskich i w małych miastach do 50 tys. mieszkańców.
Zadaniem uczestników ogólnopolskiego projektu „Biznesplan? To nie takie trudne!” jest przygotowanie biznesplanu wykorzystującego lokalne zasoby naturalne i kulturowe. W ramach projektu uczniowie otrzymali podręcznik „Od oszczędzania do inwestowania we własny biznes”, kalkulatory, notesy i długopisy. Wszyscy uczniowie na jego zakończenie otrzymają również zaświadczenia, certyfikaty potwierdzające ich udział w ogólnopolskim projekcie.
W ubiegłym roku szkolnym zespół uczennic z obecnej klasy 3a zdobył główną nagrodę pieniężną i tytuł Laureata opracowując biznesplan pt. Gabinet weterynaryjny „Cztery Łapki”, który został oceniony bardzo wysoko i wybrany jako jedyny, najlepszy spośród 15 nadesłanych prac ze szkół z całej Polski (zobacz: https://www.skef.pl/biznesplan-to-nie-takie-trudne/ )
Liczę skromnie na powtórkę sukcesu z ubiegłego roku, trzymam kciuki za zespoły, które już rozpoczęły prace nad tworzeniem biznesplanu do prowadzenia działalności na lokalnym rynku gospodarczym.
O pomysłach biznesowych uczniów klasy 1a – wkrótce!

Mirosława Sojka