PODSUMOWANIE PROJKETU „Wolontariat – Pierwsze kroki w karierze”

W dniu 19 grudnia 2017 r. w ramach projektu „Wolontariat – Pierwsze kroki w karierze”.
Uczniowie biorący w nim udział zorganizowali jego podsumowanie zapraszając lokalnych przedsiębiorców:
Fundację Szansa na Rozwój z Trzebini – Panią Annę Pietrzyk oraz Pana Bartosza Lacha oraz Prezesa Firmy TiM Kominki z Trzebini – Pana Tomasza Żołędzia. Zaproszeni goście opowiedzieli uczniom o swojej karierze zawodowej,
o korzyściach oraz nabytych doświadczeniach zawodowych jak i umiejętnościach niezbędnych do dalszej pracy zawodowej. Młodzież mogła również zadawać zaproszonym gościom pytania dotyczące ich kroków w karierze.

Obecni również byli przedstawiciele Fundacji IN GREMIO PRO FUTURO
im. św. Rafała Kalinowskiegow osobach Pani Moniki Urban
(jednego z trenerów prowadzących zajęcia) oraz Pani Pauliny Ryby
(Prezesa Zarządu w/w Fundacji).

Projekt w szkole realizowany był od 22 września 2017 roku i zakończył się
19 grudnia 2017 roku.
Uczestniczyło w nim 18 uczniów, a były to 42 godziny dydaktyczne, w ramach których, realizowano następujące moduły:
1. Profesjonalny Wolontariusz.
2. Opracowanie obrazu idealnej pracy Wolontariusza.
3. Analiza własnych osiągnięć i umiejętności.
4. Elementy zarządza projektem, organizacja imprez szkolnych.
5. Sposoby szukania wolontariatu.
6. Tworzenie, składanie, monitorowanie dokumentów aplikacyjnych.
7. Diagnoza problemów lokalnych i zasobów jakimi dysponuje gmina, szkoła.
8. Tworzenie i opracowanie inicjatyw rozwiązujących problemy szkoły.

Uczniowie klasy 1a i 1c, Samorząd Szkolny – uczestniczący w podsumowaniu projektu obejrzeli prezentację przygotowaną przez koleżanki i kolegów biorących udział w projekcie, a byli nimi:
Michał Harwes – Lider zespołu (klasa 3f)
Weronika Kłosowska – klasa 2b
Zuzanna Pietrzyk – klasa 2b
Anna Rogozińska – klasa 2b
Kacper Blaszke – klasa 1a
Zespół przedstawił bardzo ciekawe inicjatywy szkolne, wypracowane przez wszystkich uczestników projektu ,
w ramach Młodzieżowych Warsztatów Ożywienia Obywatelskiego.
Tak o inicjatywach szkolnych mówi – Lider zespołu Michał Harwes:
„Nie wszyscy wiedzą ale…
Nasza szkoła jest bardzo rozpoznawalna w lokalnym świecie wolontariatu. W ostatnich miesiącach uczniowie „NOWE-ego” wzięli udział w dwóch projektach: warsztatach Ożywienia Obywatelskiego oraz projekcie „Wolontariat- Pierwsze kroki w karierze”. Dzięki projektowi wypracowaliśmy 6 inicjatyw szkolnych polegających na modernizacji placówki.
Chcemy wziąć odpowiedzialność za miejsce, w którym spędzamy dużą część swojego czasu. Pod uwagę wzięliśmy rzeczy bardzo prozaiczne m.in. takie jak: papier w WC, który ginie w nieznanych nikomu okolicznościach…; Lustra,
w których chcielibyśmy widzieć swoje wyspane lub niewypoczęte twarze…, uznaliśmy również, że postaramy się rozwiązać problemy z nauką słabszych uczniów przez dodatkowe lekcje z kolegami, koleżankami – mające być
pomysłem na nudne wieczorki. Zainteresowaliśmy się również wyglądem korytarzy i sal lekcyjnych. Chcemy umożliwić uczniom zostawienie części książek w szkole w szafkach oraz zorganizować na korytarzach więcej miejsc do siedzenia – opracowaliśmy w tym celu plan zdobycia funduszy i materiałów na w/w inicjatywy. Wszystkie nasze pomysły obiecaliśmy sobie zrealizować w miarę możliwości do końca roku kalendarzowego. Liczymy na wsparcie Dyrekcji, Nauczycieli i całej społeczności uczniowskiej II LO w Chrzanowie.”

Na zakończenie projektu grupa uczniów w nim uczestniczących otrzymała zaświadczenia oraz pendrive’y.
Bardzo serdecznie pragnę podziękować zaproszonym gościom – Pani Annie Pietrzyk,Panu Bartoszowi Lachowi i Panu Tomaszowi Żałędziowi, iż mimo przedświątecznego natłoku prac znaleźli czas na spotkanie z młodzieżą,a na ręce Pani Pauliny Ryby Prezesa Zarządu Fundacji IN GREMIO PRO FUTURO im. św. Rafała Kalinowskiego pragnę złożyć podziękowania za wspaniale przeprowadzone zajęcia z uczniami.
Mirosława Sojka