Szkolny Konkurs Języka Angielskiego „Literatura w przekładzie”

Zapraszamy uczniów do udziału w Szkolnym Konkursie Języka Angielskiego „Literatura w przekładzie”
Cele konkursu:
1.Rozwijanie zainteresowań literackich.
2.Doskonalenie znajomości języka angielskiego.
3.Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym.
Terminarz konkursu:
Konkurs odbędzie się w poniedziałek 12 marca 2018 o godzinie 11:00 w sali nr 6.
Zgłoszenia uczestników przyjmujemy do dnia 7 marca 2018.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 16 marca 2018.
Regulamin konkursu:
1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie.
2.Zgłoszenia uczestników przyjmują nauczyciele języka angielskiego.
3.Konkurs polega na przetłumaczeniu dwóch fragmentów tekstu literackiego:z języka angielskiego na polski oraz z    języka polskiego na angielski.
4.W czasie tłumaczenia tekstów uczestnicy mogą korzystać z dowolnych słowników w wersji papierowej.
5.Uczestnicy zaopatrują się w słowniki we własnym zakresie.
6.Czas trwania konkursu wynosi 45 minut.
7.Komisja powołana przez organizatorów dokona oceny obu tekstów według następujących kryteriów:
a) zgodność z oryginałem,
b) poprawność językowa,
c) poziom literacki,
8.W każdym kryterium można uzyskać 1-5 punktów (maksymalnie 30 punktów).
9. Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny.
10. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody książkowe oraz będą reprezentować naszą szkołę w X Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego „Literatura w przekładzie”, który odbędzie się w naszej szkole 21 marca 2018.

Wszelkich informacji udzielają:
mgr Ewa Dzierwa
mgr Elżbieta Gut

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!