„Z historią za pan brat”

Jan Chrapek – uczeń klasy 2a pasjonuje się historią od zawsze. Każdą wolną chwilę poświęca na czytanie literatury historycznej i oglądanie filmów historycznych. Jest niezwykle uzdolniony w tym kierunku, wiedza jego wykracza poza zakres liceum. Jest po prostu pasjonatem historii.
W tym roku szkolnym Janek godnie reprezentował naszą szkołę w konkursach historycznych.
W Powiatowym Konkursie Wiedzy o Józefie Piłsudskim, przeszedł do drugiego etapu i po wyrównanej walce, ostatecznie zajął II miejsce.
Janek, podobnie jak w poprzednim roku, wziął również udział w XLIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Historycznej. Poziom był bardzo wysoki. Z 200 uczestników, do etapu ustnego przeszło 60, 58 z Krakowa, a tylko 2 spoza, w tym Janek. Niestety do etapu centralnego mogły przejść tylko 2 osoby, więc i tym razem się nie udało…
Mimo wszystko gratulujemy Jankowi wyniku i ogromnej wiedzy oraz życzymy dalszych sukcesów.

Nauczycielka historii i wychowawczyni
Izabela Ciołczyk