Porozumienie pomiędzy KSW we Włocławku, a II LO w Chrzanowie podpisane !

     Z przyjemnością pragniemy poinformować, że 15 lutego 2018 roku w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie zostało podpisane porozumienie
o współpracy pomiędzy Kujawską Szkołą Wyższą we Włocławku – Wydział Zamiejscowy w Nowym Targu a II Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie, dotyczące klas mundurowych Szkoły I-III.

Porozumienie podpisali Dyrektor Wydziału Zamiejscowego w Nowym Targu pani Anetta Supel i dyrektor II LO pan Andrzej Bieda.

Powyższe porozumienie obejmuje:
-współpracę w formie patronatu Uczelni nad Szkołą – klasami mundurowymi,
-budowanie ścisłych relacji partnerskich poprzez realizację wspólnych projektów UE,
-realizację przedsięwzięć popularyzujących naukę i wiedzę wśród uczniów klas mundurowych i nauczycieli Szkoły,
-współorganizację konkursów o charakterze naukowym i popularnonaukowym,
-wzajemną promocję Szkoły i Uczelni.

Pani Dyrektor Wydziału Zamiejscowego Uczelni w Nowym Targu rozdała każdemu uczniowi klas I – III indeksy uprawniające do 20% BONIFIKATY w czesnym na
I rok studiów dla absolwentów szkół partnerskich.
Podczas uroczystości uczniowie klas mundurowych zadawali pytania pani Dyrektor, które dotyczyły: kierunków studiów na Uczelni; porozumień podpisanych przez Uczelnię z Jednostkami Wojskowymi; przedmiotów oraz form ich zaliczenia. Pani Dyrektor wyczerpująco udzieliła odpowiedzi na zadawane przez uczniów pytania.

Zapraszamy do galerii zdjęć z uroczystości podpisania porozumienia