Drogi Gimnazjalisto!

„Baczyński” to przyjazna atmosfera, wysoki poziom kształcenia, różnorodna oferta edukacyjna, Szkoła, którą powinieneś wybrać.

Drogi Gimnazjalisto!

Już wkrótce staniesz przed koniecznością wyboru dalszego etapu kształcenia.
II LO serdecznie zaprasza Cię w swoje progi.

Proponujemy Ci klasę ogólną i możliwość wyboru przedmiotów realizowanych
w zakresie rozszerzonym od klasy drugiej, zgodnie z zamysłem reformy edukacji. Jeżeli czujesz się „humanistą”, możesz wybrać spośród: języka polskiego, języków obcych, w tym języka łacińskiego i kultury antycznej, historii, historii sztuki, filozofii, wos-u, a jeżeli wolisz przedmioty matematyczno-przyrodnicze, masz do wyboru: biologię, chemię, fizykę, matematykę, informatykę, geografię.

Zachęcimy Cię do rozwijania pasji, wiedzy, talentu na warsztatach dziennikarskich
i teatralnych, zajęciach plastycznych, umuzykalniających, turystycznych, ekonomicznych, historycznych, informatycznych, prozdrowotnych; w Klubie Dyskusyjnym Książki, Klubie Europejskim.

Zadbasz o swoją kondycję podczas licznych zajęć dodatkowych z zakresu wychowania fizycznego lub poprzez wybór klasy sportowej – piłka nożna dziewcząt i chłopców.

Zwróć nadto uwagę na możliwość kontynuowania nauki w klasie mundurowej
w której odbywają się zajęcia ze strzelectwa, samoobrony, pierwszej pomocy, taktyki, w ramach współpracy w oparciu o podpisane porozumienia z Policją, Państwową Strażą Pożarną, Zakładem Karnym w Trzebini, Kujawską Szkołą Wyższą Wydział Zamiejscowy w Nowym Targu – kierunek Bezpieczeństwo Narodowe.

A na koniec … NOWOŚĆ! Klasa z EDUKACJĄ MEDYCZNĄ! przygotowująca na studia wyższe o kierunku: Farmacja, Pielęgniarstwo, Medycyna, Fizjoterapia, Dietetyka, Ratownictwo medyczne itp.
W ramach podpisanego porozumienia ze Szpitalem Powiatowym
w Chrzanowie co dwa tygodnie będą odbywały się 1,5 godzinne zajęcia
w szpitalu.

Gimnazjalisto! Od września 2018 r. koniecznie bądź z NAMI !

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie
Andrzej Bieda