Międzynarodowe Warsztaty dla Nauczycieli

W dniach 13-15 kwietnia 2018r odbyły się międzynarodowe warsztaty dla nauczycieli w Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego na Helu. W konferencji brało udział 23 nauczycieli z 10 krajów europejskich.
Celem warsztatów było poznanie fizjologii, środowiska i konieczność ochrony morskich ssaków żyjących w Morzu Bałtyckim.
Warsztaty obejmowały ćwiczenia praktyczne związane z tematyką konferencji.

Katarzyna Pilch