„Solidarność. Podaj dalej!”

Pragniemy poinformować, że nasza szkoła uczestniczyła w Projekcie pt. „Solidarność. Podaj dalej! Program Europejski. Edukacja na rzecz równości i różnorodności” zainicjowanym przez Fundację Szkoła z Klasą.

Uczniowie klas I-III w ramach projektu „Solidarność. Podaj dalej!” uczestniczyli
w warsztatach pisarskich podczas których uczyli się analizować i interpretować współczesne fotografie (otrzymane z Fundacji), odkrywać różnorodne znaczenia, które niosą ze sobą codzienne sytuacje uwiecznione na zdjęciach. Uczyli się wyrażać myśli i formułować tekst, by następnie wpisać wiadomość na kartkę
i wysłać ją do nieznajomych, losowo wybranych osób. Każda kartka miała podwójny przekaz: z jednej strony poprzez specjalnie dobrane zdjęcia, wybrane we współpracy z wybitnymi fotografami ze wszystkich krajów programu,
a z drugiej dzięki osobistej wiadomości napisanej przez uczniów. Obecnie czekamy na odpowiedzi zwrotne za pośrednictwem Fundacji Szkoła z Klasą.

Projekt „Solidarność. Podaj dalej!” dał młodym ludziom impuls do refleksji na temat różnorodności i różnych form dyskryminacji, uczył analizowania obrazów, wzbudził ciekawość i zainteresowanie innymi, rozwinął krytyczne myślenie
i wyobraźnię. Nauczył dzielić się przemyśleniami, analizować własne uprzedzenia
i stawiać im czoło.

Program opiera się na prowadzonej od 15 lat francuskiej akcji Jouons la Carte de la Fraternité prowadzonej przez La Ligue d’Enseignement. Od 2016 roku dzięki finansowaniu ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu
Erasmus + zyskał europejski wymiar.
La Ligue d’Enseignement jest jego liderem, a partnerami Fundacja Szkoła z Klasą (Polska), Fundación Cives (Hiszpania) i Centar Za Mirovne Studije (Chorwacja).

Opiekunowie projektu:
Barbara Nosek
Mirosława Sojka
Gabriela Woskowicz