X Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego „Literatura w przekładzie”

X Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego „Literatura w przekładzie”

Konkurs „Literatura w przekładzie” ma na celu doskonalenie znajomości języka angielskiego, a także zachęcanie do posługiwania się poprawną i piękną polszczyzną oraz rozwijanie zainteresowań literackich. Zadaniem uczestników jest przetłumaczenie dwóch fragmentów prozy literackiej: jeden tekst tłumaczony jest
z języka polskiego na angielski, a drugi – z angielskiego na polski. W czasie pracy uczestnicy mogą korzystać z dowolnych słowników w wersji papierowej.
Oba tłumaczenia są następnie oceniane w trzech kryteriach:
1. Zgodność z oryginałem
2. Poprawność językowa
3. Poziom literacki
W tym roku konkurs został zorganizowany już po raz dziesiąty.

Pierwszym etapem był Szkolny Konkurs Języka Angielskiego „Literatura
w przekładzie”, w którym wzięło udział 28 uczniów naszej szkoły. Laureatami konkursu zostali:

I miejsce: Szymon Marczuk – klasa III A
II miejsce: Robert Kaczmarek – klasa II A
III miejsce: Zofia Dura – klasa I A

Wyróżnienia:

Michał Gradus – klasa II C
Małgorzata Miślińska – klasa I A
Waldemar Durak – klasa III A
Julia Korzec – klasa II C
Monika Kidawska – klasa II A

W kolelnym etapie – X Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego „Literatura
w przekładzie” – wzięło udział 44 uczestników z ośmiu szkół ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego. Naszą szkołę reprezentowali:
Małgorzata Miślińska – klasa I A
Robert Kaczmarek – klasa II A
Julia Korzec – klasa II C
Michał Gradus – klasa II C
Szymon Marczuk – klasa III A
Waldemar Durak – klasa III A
Michał Rejdych – klasa III A

Po ocenie i rozkodowaniu prac uczestników komisja konkursowa ogłosiła zwycięzców.

Wyniki konkursu:
I miejsce: Marcin Nadgórski I LO Chrzanów
II miejsce: Marcin Pilarski I LO Chrzanów
III miejsce: Karol Lelito I LO Chrzanów

Wyróżnienia I stopnia:

Emilia Malik I LO Chrzanów
Maciej Chwast I LO Chrzanów
Paweł Pytlowski LO KSW Libiąż
Antonina Chechelska LO KSW Libiąż
Wyróżnienia: Wiktoria Matysik LO KSW Libiąż
Robert Kaczmarek II LO Chrzanów
Kacper Hudzik ZSECH Trzebinia
Julia Chechelska LO KSW Libiąż
Waldemar Durak II LO Chrzanów
Szymon Marczuk II LO Chrzanów
Nagroda specjalna: Kacper Hudzik ZSECH Trzebinia

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe i książkowe.
Nagrody ufundowane zostały przez:
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie,
Szkołę Języków Obcych Perfect,
Wydawnictwo Macmillan Polska,
Wydawnictwo Pearson,
Księgarnię Językową Integra.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i gratulujemy laureatom!

Ewa Dzierwa
Elżbieta Gut