Powiatowy Konkurs Biologiczny

Powiatowy Konkurs Biologiczny

22 maja w I LO w Chowirzane odbył się Powiatowy Konkurs Biologiczny pod patronatem
profesora Macieja Małeckiego.

Naszą szkołę reprezentowali:
Anna Brandys z II d,
Weronika Chrząścik z Ic,
Paulina Janik z Ia,
Bartosz Stefan z Ia.

Uczniowie przy wsparciu nauczycieli biologii opanowali materiał
z biologii z zakresu rozszerzonego-anatomia człowieka.

Konkurs obejmował część pisemną
i ustną.Po części pisemnej Weronika
i Bartosz mieli najwyższą liczbę punktów. Część ustna wyłoniła dwie osobyz najwyższą liczbą punktów w tym Weronika Chrząścik.
Po dogrywce
Weronika Chrząścik zajęła II miejsce, a Bartosz Stefan zdobył wyróżnienie.

Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy!
Mirosława Przeworowska-Kawala