DYPLOM UZNANIA-PAMIĘCI

Prezes Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP w Krakowie
pan Bronisław Kluska oraz Prezes Zarządu Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP w Chrzanowie kpt. w st. spoczynku pan Zygmunt Bębenek z okazji JUBILEUSZU 100 LAT ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI RP oraz JUBILEUSZU 100 LAT ORGANIZACJI ZWIĄZKU INWALIDÓW
WOJENNYCH RP
uhonorowali okolicznościowym
DYPLOMEM UZNANIA-PAMIĘCI
Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie
pana Andrzeja Biedę.

Uroczystość odbyła się dnia 15 czerwca 2018r. w budynku Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji „Sokół” w Chrzanowie.