Dzień Otwarty „Poznaj nas! Małopolskie spotkanie z mundurem – Policja 2018”

Kilkuset uczniów klas mundurowych z całej Małopolski wzięło udział w „spotkaniu z mundurem”. Na terenie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie odbył się Dzień Otwarty pn. „Poznaj nas! Małopolskie spotkanie z mundurem – Policja 2018”, zorganizowany dla kilkuset uczniów klas mundurowych z całej Małopolski oraz ich nauczycieli. II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie reprezentowały klasy mundurowe 3e oraz 2d.

W trakcie apelu 40 zasłużonych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych małopolskiej Policji zostało uhonorowanych odznaczeniami.

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości uczestnicy Dni Otwartych mogli obejrzeć specjalny pokaz musztry paradnej w wykonaniu Oddziału Prewencji Policji
z Katowic. Policjanci zaprezentowali dynamiczne zatrzymanie przy użyciu siatki obezwładniającej. Podziw uczestników wzbudziło także przedstawienie zdarzenia o charakterze terrorystycznym odegrane przez małopolskich antyterrorystów. Na czas Dnia Otwartego Oddział Prewencji Policji zamienił się w pełną atrakcji przestrzeń, w której młodzież, nauczyciele oraz zaproszeni goście mogli znaleźć najbardziej interesujące ich stoiska tematyczne.