11 LISTOPADA NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada 2018r. Grono Pedagogiczne wraz z Młodzieżą II Liceum Ogólnokształcącego im.Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie, na zaproszenie Starosty i Burmistrza Chrzanowa,wzięło udział w obchodach 100-lecia Odzyskania Niepodległości.Uroczystości uświetniło odśpiewanie hymnu narodowego o godzinie 12.00 oraz odsłonięcie tablicy z okazji nadania imienia 100-lecia Odzyskania Niepodległości parkowi miejskiemu

Wolność jest w nas!
100 lat POLSKO!