XI Powiatowy Konkurs Kolęd i Piosenek Świątecznych w Języku Angielskim

Regulamin Konkursu:
I. W konkursie mogą brać udział uczniowie:
1) klas VII oraz VIII szkół podstawowych,
2) klas III szkół gimnazjalnych,
3) szkół ponadgimnazjalnych.

II. Cele konkursu:
1) propagowanie języka angielskiego,
2) popularyzacja kolęd i piosenek świątecznych w języku angielskim,
3) kształtowanie kultury muzycznej młodzieży.

III. Zasady konkursu:
1) utwory prezentowane mają być w języku angielskim,
2) w konkursie mogą brać udział soliści, duety oraz zespoły,
3) każda ze szkół biorących udział może wystawić 3 reprezentantów.

IV. Kryteria oceniania:
dobór repertuaru,
intonacja,
dynamika i frazowanie,
emisja i dykcja,
rytmiczność,
technika wykonania opracowań instrumentalnych,
poprawna wymowa w języku angielskim ,
ogólny wyraz artystyczny.

V. Jury zostanie powołane przez organizatorów. Werdykt jury jest ostateczny
i niepodważalny.

VI. Zgłoszenie uczniów do konkursu jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestników oraz na publikowanie imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły na stronie internetowej II Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!

Kartę zgłoszeń dla każdego uczestnika należy przesyłać do 06.12.2018 roku na adres
e-mailowy:

aneta183@poczta.fm

wpisując w temacie:
„XI Powiatowy Konkurs Kolęd i Piosenek Świątecznych w Języku Angielskim”

karta zgłoszenia uczestnika:

http://lo2.edu.pl/wp-content/uploads/2018/11/regul.koledy-2018.pdf