„Nietykieta. Jestem kulturalny w sieci….” dla szkół ponadgimnazjalnych

Biblioteka szkolna
zaprasza
do udziału w konkursie
dla szkół ponadgimnazjalnych:

„Nietykieta. Jestem kulturalny w sieci….”

Regulamin konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, oddział w Chrzanowie.
2. Zadaniem konkursowym jest napisanie pracy na powyższy temat.
3. Format pracy: A4, czcionka 12.
4. Długość pracy maksymalnie 3 strony.
5. Do pracy należy dołączyć metryczkę z nazwiskiem autora oraz nazwiskiem opiekuna.
6. Termin składania prac upływa 28 lutego 2019 r.
7. Z jednej szkoły w konkursie może brać udział maksymalnie 5 uczniów.
8. Laureaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozstrzygnięcia konkursu przez organizatora.
9. Zgłoszenie przyjmuje w bibliotece szkolnej prof. Barbara Nosek.

Serdecznie zapraszamy!