Szkolny Konkurs Języka Angielskiego „Literatura w przekładzie”

Szkolny Konkurs Języka Angielskiego „Literatura w przekładzie”

Zapraszamy uczniów do udziału w Szkolnym Konkursie Języka Angielskiego
„Literatura w przekładzie”

Cele konkursu:
• Rozwijanie zainteresowań literackich
• Doskonalenie znajomości języka angielskiego
• Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym.

Terminarz konkursu:
• Konkurs odbędzie się w środę 27 lutego 2019 o godzinie 7:30 w sali nr 30.
Zgłoszenia uczestników przyjmujemy do dnia 22 lutego 2019.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 6 marca 2019.

Regulamin konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
w Chrzanowie.
2. Zgłoszenia uczestników przyjmują nauczyciele języka angielskiego.
3. Konkurs polega na przetłumaczeniu dwóch fragmentów tekstu literackiego:
z języka angielskiego na polski oraz z języka polskiego na angielski.
4. W czasie tłumaczenia tekstów uczestnicy mogą korzystać z dowolnych słowników w wersji papierowej.
5. Uczestnicy zaopatrują się w słowniki we własnym zakresie.
6. Czas trwania konkursu wynosi 45 minut.
7. Komisja powołana przez organizatorów dokona oceny obu tekstów według następujących kryteriów:

1. Zgodność z oryginałem
2. Poprawność językowa
3. Poziom literacki

W każdym kryterium można uzyskać 1-5 punktów (maksymalnie 30 punktów).
8. Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny.
9. Laureaci konkursu będą reprezentować naszą szkołę w XI Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego „Literatura w przekładzie”, który odbędzie się w naszej szkole 12 marca 2019.

Wszelkich informacji udzielają:
• mgr Ewa Dzierwa
• mgr Elżbieta Gut

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!