„Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym – PRZYGOTUJ SIĘ NA NAJGORSZE!”

 

W dniu dzisiejszym (02.04.2019r.) trzecia klasa mundurowa odbyła szkolenie
w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Jaworznie. Tematem szkolenia było „Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym – PRZYGOTUJ SIĘ NA NAJGORSZE!”:
1.Procedury reagowania na zagrożenia UCIEKAJ- UKRYJ SIĘ – WALCZ!
2.Zapoznanie z Multi – Threat Shield oraz innym wyposażeniem ratującym życie.
3.Ćwiczenia praktyczne z użyciem środków pozoracji, zadania i wyposażenie. „Rescue Office” współdziałanie ze służbami ratunkowymi
4.Podstawowe informacje na temat udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie poprowadził sierż. Przemysław MAJCHER – podoficer zawodowy sił zbrojnych RP, specjalista bezpieczeństwa antyterrorystycznego.
Było to bardzo ciekawe i pouczające szkolenie .

Polecamy wszystkim i bardzo dziękujemy.