Bezpieczna szkoła

Bezpieczna szkoła

Zapraszam do zapoznania się z dokumentem bezpieczna szkoła.

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/bezpieczna-szkola-zagrozenia-i-zalecane-dzialania-profilaktyczne-w-zakresie-bezpieczenstwa-fizycznego-i-cyfrowego-uczniow/

Dokument zawiera działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego
i cyfrowego uczniów, a także zbiór dobrych praktyk i szczegółowych wskazówek dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Zapraszam do lektury.

Agnieszka Makuch
pedagog szkolny