Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019
odbędzie się dnia 19 czerwca 2019 r. o godz. 12:00
w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego
w Chrzanowie (korytarz w segmencie D ) I piętro.

Po akademii spotkania w klasach lekcyjnych z wychowawcami
i rozdanie świadectw.

Serdecznie zapraszamy!