Wernisaż wystawy „II Liceum w obrazach wielkich mistrzów”

20 września w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji odbył się wernisaż wystawy „II Liceum
w obrazach wielkich mistrzów”, połączony z prezentacją Albumu z powstałymi w ramach projektu pracami. Wydanie publikacji w nakładzie 500 egzemplarzy było możliwe dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez:
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie,
Urząd Miejski w Chrzanowie,
Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo na Jurze”,
Radę Rodziców oraz Uczniowski Klub Sportowy przy II LO im. K. K Baczyńskiego w Chrzanowie,
Centrum Medyczne Diabet,
Firmy:
Górka Cement Sp. z o.o,
TIM Kominki,
Bank Spółdzielczy w Chrzanowie;
Hydrokop Sp. z o. o.,
Besser Factory Sp. z o. o.

Dziękujemy za pomoc w realizacji przedsięwzięcia.

Na wernisażu wystawy, ożywiliśmy dzieło Rembrandta „Lekcja anatomii dr Tulpa”. W postacie z obrazu wcielili się : Oliwia Baran, Julia Gładki, Wiktoria Kwiatkowska, Gabriela Prześlak, Gabriela Bagieńska, Zuzanna Pytlowska, Magdalena Tyrańska, Julia Warchoł. Obraz komentarzem opatrzyli: Emilia Kwaśnica, Maciej Nowak.

Wystawę można oglądać w holu kina MOKSiR w Chrzanowie do 20 października.
ZAPRASZAMY!