Zebrania rodziców uczniów klas I

Zapraszamy rodziców uczniów klas I na zebranie ogólne
z dyrektorem II Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie
panem Andrzejem Biedą.

10 września 2019 r. o godzinie 18.00 spotkanie rodziców uczniów, którzy ukończyli Gimnazjum.

11 września 2019 r. o godzinie 17.00 spotkanie rodziców uczniów
z klas 1f, 1g, 1h, 1i, którzy ukończyli Szkołę Podstawową.

12 września 2019 r. o godzinie 17.00 spotkanie rodziców uczniów
z klas 1j, 1k, 1l, 1m, 1n , którzy ukończyli Szkołę Podstawową.

Po spotkaniu z dyrektorem przewidziane są zebrania
z wychowawcami klas:

klasa 1a wychowawca klasy Anna Kozioł

klasa 1b wychowawca klasy Alicja Trębacz

klasa 1c wychowawca klasy Monika Majcherczyk

klasa 1d  wychowawca klasy Ewelina Furmanik

klasa 1e wychowawca klasy Aneta Mulka

klasa 1f wychowawca klasy Izabela Ciołczyk

klasa 1g wychowawca klasy Aneta Solińska

klasa 1h wychowawca klasy Mirosława Przeworowska-Kawala

klasa 1i wychowawca klasy Wioletta Gajda

klasa 1j wychowawca klasy Joanna Pająk

klasa 1k wychowawca klasy Liliana Zaręba

klasa 1l wychowawca klasy Agata Żywińska

klasa 1m wychowawca klasy Sylwia Rychter

klasa 1n wychowawca klasy Marta Oczkowska

klasa 1o wychowawca klasy Grzegorz Jakubiak

Harmonogram przydziału sal zostanie wywieszony przy głównym wejściu
do szkoły.