KLASY Z EDUKACJĄ MEDYCZNĄ W SZPITALU

KLASY Z EDUKACJĄ MEDYCZNĄ W SZPITALU

Uczniowie klas z edukacją medyczną uczestniczyli w spotkaniach w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie. W miesiącu wrześniu odwiedzili: zakład diagnostyki obrazowej,centralną sterylizatornię oraz SOR i pogotowie ratunkowe. Pracownicy szpitala przyjęli nas bardzo serdecznie i udzielili bardzo konkretnych i wyczerpujących informacji.Kierownik zakładu diagnostyki obrazowej Pani A. Stawska zapoznała młodzież z działaniem aparatu RTG, tomografem oraz mammografem. Uczniowie mieli szanse zobaczyć jak wyglądają badania na takimsprzęcie, jak prawidłowo wypełnić dokumentację i odczytywać obraz .Zakład radiologii i diagnostyki obrazowej spełnia najwyższe standardy zarówno pod względem wysoko wykwalifikowanego personelu , jak i używanej aparatury diagnostycznej.Kierownik centralnej sterylizacji P. A. Głogowska zapoznała uczniów z głównymi zadaniami sterylizatorni i uświadomiła im jak ważna jest precyzja i dokładność w tej pracy. W ciekawy sposób omówiłagłówne zadania sterylizatorni i z chęcią odpowiadała na pytania. Uczniowie mieli okazję zobaczyć całądokumentację. Pracownicy oprowadzili i pokazali nam trzy strefy. Strefę brudną,w której odbywają się procesy mycia i dezynfekcji, strefę czystą, w której odbywa się kompletowanie zestawów narzędzi i opatrunków, oraz strefę sterylną, w której wydaje się sterylnie zabezpieczone narzędzia gotowe do transportu.Pan K. Chechelski – kierownik szpitalnego oddziału ratunkowego opowiedział uczniom jak wygląda praca ratownika medycznego i personelu na szpitalnym oddziale ratunkowym.
Oddział składa się z: sali segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć, sali reanimacyjnej, sali zakładania opatrunków gipsowych, sali obserwacji , sali wstępnej intensywnej terapii. Oddział wyposażony jest w sprzęt
i aparaturę niezbędną do prowadzenia reanimacji i monitorowania funkcji życiowych. SOR współpracuje ze
wszystkimi oddziałami szpitalnymi. Potem ratownik medyczny oprowadził młodzież po dyspozytorni. Zobaczyli sprzęt jakim posługują się pracownicy karetki. Dowiedzieli się, że ratownicy, lekarze, pielęgniarki walczą o życie ludzkie każdego dnia i mierzą się ze stresem i presją.

Bardzo dziękujemy za zrealizowane , bardzo interesujące zajęcia.
Przed nami kolejne.

Sylwia Woźniak