Konkurs EKO -Chrzanolandia

Celem organizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo na Jurze” Konkursu, było propagowanie zachowań proekologicznych, uwrażliwienie na problem zanieczyszczonego środowiska i zmieniającego się klimatu. Zadaniem uczestników Konkursu było przygotowanie komiksu przedstawiającego proekologiczną postawę.
Wśród wyróżnionych publikacją, prac znalazły się komiksy:
Michała Gradusa i Marka Zielińskiego-Loek’a.
Gratulujemy naszym uczniom!
Publikacje można bezpłatnie otrzymać od p. Anety Solińskiej.