Lekcje z ZUS


Lekcje z ZUS to autorski, projekt, który powstał by budować świadomość młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. Dziś, niestety, niewielu młodych Polaków wie, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja, by wykluczyć się z tych ubezpieczeń. „Lekcje z ZUS” kształtują świadomość młodzieży, uczą przy tym by być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń (zasady solidaryzmu społecznego), a ponadto dają praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom. Uczniowie klas 1a, 1d i 1e w ramach programu nauczania podstaw przedsiębiorczości będą realizowali treści nauczania w ramach wyżej wymienione projektu. Każdy uczeń otrzyma zeszyt w którym zostały opracowane materiały dydaktyczne wspólnie z metodykiem nauczania, a dotyczące następującej tematyki:

1. Świadomy zawsze ubezpieczony.
2. Co Ci się należy, kiedy płacisz składki.
3. Renty i emerytury.
4. E-ZUS, czyli firma pod ręką.

Nasza szkoła realizuje projekt „Lekcje z ZUS” po raz szósty (pierwszy w roku szkolnym 2014/2015). Uczniowie biorący udział w projekcie mogą również wziąć udział w OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADZIE O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH pn. „WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH”.

Laureaci Olimpiady oprócz nagród rzeczowych (laptopy, tablety, e-booki) otrzymują dodatkowe punkty w procesie rekrutacji na studia wyższe lub indeks na kierunki powiązane z tematyką Olimpiady. Lista uczelni wyższych z którymi zostały zawarte takie porozumienia aktualizowana jest na bieżąco i jest dostępna na stronie Organizatora Olimpiady https://www.zus.pl/baza-wiedzy/lekcje-z-zus/olimpiada.
Projekt został objęty honorowym patronatem:
Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Mirosława Sojka
Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości.