Wizyta na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

 

Dnia 18 września bieżącego roku odbyła się wycieczka dla uczniów realizujących biologię na poziomie rozszerzonym.   Celem tego wyjazdu było uczestniczenie
w  lekcji pokazowej z anatomii człowieka, która odbyła się w pomieszczeniach prosektorium Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach-Ligocie.  Pomysłodawcą i opiekunem merytorycznym ze strony szkoły była pani profesor Przeworowska- Kawala, a ze strony uczelni
dr hab. Wirginia Likus (absolwentka naszego liceum).
Uczestników podzielono na dwie grupy, każda mogła zgłębiać  budowę ciała ludzkiego pod opieką lekarza, pracującego w Zakładzie Anatomii Katedry Nauk Podstawowych Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Zajęcia w prosektorium okazały się bardzo kształcące, interesujące i dla wielu była to konfrontacja własnego zachowania w tak niezwykłym miejscu jakim jest ‘Theatrum Anatomicum’, z chęcią studiowania na kierunkach medycznych.