Wizyta na Wydziale Anatomii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – Ligocie

Sprawozdanie

Dnia 18 września bieżącego roku odbyła się wycieczka dla uczniów realizujących biologię na poziomie rozszerzonym. Celem tego wyjazdu było prosektorium przy Wydziale Anatomii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – Ligocie. Pomysłodawcą i opiekunem merytorycznym ze strony szkoły była pani profesor Przeworowska- Kawala, a ze strony uczelni dr hab. Wirginia Likus (absolwentka naszego liceum).
Uczestników podzielono na dwie grupy, każda pod opieką lekarza, pracującego na Wydziale Medycznym UŚ. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się
z preparatami suchymi (kości), preparatami mokrymi- kończyna górna i dolna, serce, język, mózg, płuca i ciałem ludzkim wyciągniętym z formaliny. Ciało, które służy studentom do nauki anatomii, zostało pozbawione skóry (oprócz stóp i dłoni)
i dzięki temu można było poznać budowę mięśni i ścięgien. Lekarze prowadzący te zajęcia pozwolili na dotykanie ciała zmarłego i odpowiadali na pytania uczniów.
W powietrzu unosił się dobrze wyczuwalny zapach formaliny, jednak nikt
z uczestników nie zemdlał.
Zajęcia w prosektorium okazały się bardzo kształcące, interesujące i dla wielu była to konfrontacja własnego zachowania w tak niezwykłym miejscu jakim jest ‘Theatrum Anatomicum’, z chęcią studiowania na kierunkach medycznych.
Niestety nie można było robić zdjęć, gdyż w prosektorium obowiązuje zakaz fotografowania.