II miejsce Zuzanny Pytlowskiej

 

Zuzanna Pytlowska z klasy artystycznej (1g) zdobyła
II miejsce w kategorii solista

na IX Festiwalu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej
pod honorowym patronatem
Małopolskiego Kuratora Oświaty!

Gratulujemy!