ZOSTAŃ STYPENDYSTĄ UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

Szanowni Państwo,

polecamy Państwa uwadze ofertę Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego dla wyróżniających się uczniów, chcących podjąć studia na naszej Alma Mater. Możliwości i wsparcie, które gwarantuje Stypendium, tworzą szczególne warunki dla rozwoju osobistego i naukowego młodych ludzi. Poprzez propozycję stypendialną, którą składamy na Państwa ręce, pragniemy wspierać osoby wyjątkowo uzdolnione, wykazujące się różnorodnymi talentami, osiągające znaczące wyniki w nauce i/lub prowadzące badania naukowe, bądź też utalentowane artystycznie. Mamy nadzieję, iż osoby takie będą mogły dołączyć do społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego i grona naj­wy­bit­niejszych jej absolwentów.

KORZYŚCI

W ramach Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego zapewniamy:

stypendium w wysokości 2000 zł miesięcznie, przyznawane na cały okres jednolitych studiów magisterskich, studiów pierw­szego lub drugiego stopnia;

uzyskanie maksymalnego wyniku w rekrutacji na wybrane przez siebie studia;

możliwość realizacji programu studiów według indywidualnego planu studiów;

opiekę naukową pracownika Uniwersytetu Jagiellońskiego;

gwarancję miejsca w domu studenckim.

TERMINY

Nabór wniosków w konkursie o Stypendium trwa od 1 lutego do 15 marca 2020 roku. W tym czasie należy wypełnić elektroniczny formularz oraz przesłać materiały prezentujące osiągnięcia kandydata.
Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Konkurs o Stypendium składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie Kapituła Stypendium dokonuje wyboru kandydatów na podstawie dostarczonych materiałów. W drugim etapie Kapituła prowadzi rozmowy kwalifikacyjne
z wybranymi osobami, podczas których będą oni mogli dodatkowo zaprezentować swoje osiągnięcia oraz pomysły, zainteresowania, projekty, które chcieliby zrealizować studiując na Uniwersytecie Jagiellońskim. Rocznie oferujemy
7 stypendiów.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat Stypendium, umieszczonymi na stronie stypendia.uj.edu.pl. W razie pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem

fundusze.stypendialne@uj.edu.pl lub pod numerem telefonu (+48) 12 663 30 46.