Uroczyste ślubowanie klas mundurowych.

Godnie i z szacunkiem nosić mundur… Swoją postawą dbać
o dobre imię szkoły, Powiatu, Województwa i Ojczyzny… Swoim działaniem wspierać drugiego człowieka w potrzebie…Ślubujemy!

Między innymi takie słowa roty przysięgi padły z ust uczniów klas mundurowych naszego liceum, podczas uroczystego ślubowania, które odbyło się
27 lutego 2020r. Ślubowanie złożyli kadeci klas 1o, 1m i 1n w obecności starszych kolegów z klas mundurowych, rodziców oraz zaproszonych gości. Tekst roty przysięgi odczytał pan wicedyrektor Marek Malik. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Władz Samorządowych Wicestarosta Powiatu Chrzanowskiego Bartłomiej Gębala oraz Służb Mundurowych Komendant Powiatowej Policji w Chrzanowie młodszy inspektor Michał Gamrot,
Kapitan Maciej Michalczyk z Komendy Uzupełnień w Oświęcimiu. Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie reprezentował starszy kapitan Dominik Głogowski.

https://www.youtube.com/watch?v=AZRwDJCxWsk&list=LLXcmweHdfgaGNYj_QxLWdQg

Za przygotowanie uroczystości oraz jej prawidłowy przebieg dziękujemy nauczycielowi  edukacji dla bezpieczeństwa i edukacji ratowniczo-obronnej Jackowi Palce.