Konkurs „Żyj finansowo” rozstrzygnięty!

Konkurs „Żyj finansowo!” rozstrzygnięty – 
znamy zwycięzców!

         Pragnę poinformować, że uczennica klasy 1e – Maria Bolek zajęła 4.miejsce w konkursie „Żyj finansowo!”, który został zorganizowany w ramach projektu  „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” dla wszystkich uczniów biorących udział w XII edycji projektu, którego celem było zwiększenie efektywności przyswajania nabytej wiedzy z zakresu racjonalnego gospodarowania finansami osobistymi.

         Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie pracy pisemnej na temat: Zaprezentuj swój pomysł na realizację zajęć poświęconych jednemu z tematów/rozdziałów publikacji „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”. W swojej pracy należało opisać przebieg zajęć oraz stworzyć materiały dodatkowe (np. prezentację multimedialną, film, zadanie matematyczne, krzyżówkę lub inne formy), które w atrakcyjny sposób przybliżą odbiorcom wybrany temat/rozdział, wykorzystując wiedzę zdobytą podczas udziału w projekcie oraz informacje pozyskane samodzielnie z innych, rzetelnych źródeł”.

Jury konkursu dokonało oceny wszystkich nadesłanych 46 prac konkursowych z całej Polski.

Zapraszam na poniższą stronę Internetową na której znajduje się Werdykt Jury z 21 maja 2020 roku:

Gratuluję Marysi i życzę powodzenia w dalszym osiąganiu sukcesów!!!

Mirosława Sojka

Partnerzy i Sponsorzy projektu oraz konkursu:
Fundacja im. Franciszka Stefczyka, której Głównym Fundatorem jest Kasa Stefczyka
SALTUS Ubezpieczenia
Polska Izba Ubezpieczeń
Fundacja Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych
Fundacja Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie