Projekt „Żyj finansowo”

         Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w Gdyni  (https://www.skef.pl/) we współpracy z dr Dariuszem Wieczorkiem przygotowało projekt edukacyjny „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, obecnie szkół ponadpodstawowych. Problem braku rozmów młodych ludzi z rodzicami na temat pieniędzy oraz problem braku edukacji w szkołach we wspomnianym wyżej zakresie, przekłada się bezpośrednio na ich późniejsze decyzje finansowe. Decyzje te skutkować mogą negatywnym zjawiskiem społecznym, jakim jest nadmierne zadłużenie prowadzące często do wykluczenia społecznego.

         Uczniowie klasy 1e naszego liceum ukończyli
zajęcia       

w ramach w/w projektu, którego celem było przekazanie wiedzy

w sposób przyjazny, przy wykorzystaniu warsztatowych

form w oparciu o nowatorski podręcznik „Żyj finansowo!

czyli jak zarządzać finansami wżyciu osobistym”, który

uczniowie otrzymali bezpłatnie.

         Zakres merytoryczny
warsztatów przedstawiał się nastepująco:
Rozdział pierwszy („Planowanie finansowe: twoja mapa drogowa”)

 Etapy planowania finansowego
 Ustalanie celów metodą SMART
 Wpływ podejmowania decyzji na osobistą sytuację finansową

Rozdział drugi („Kariera: praca, którą kochasz”)

 Ścieżka kariery a dochody
 Wpływ wykształcenia na wysokość dochodów
 Umiejętności pracownicze, a cechy przedsiębiorcy

Rozdział trzeci („Budżet: nie zbankrutuj!”)

 Istota budżetu osobistego
 Wpływ obciążeń fiskalnych na poziom dochodów
 Zasada NWW (Najpierw Wpłata Własna)

Rozdział czwarty („Oszczędności i inwestycje: twoje pieniądze w działaniu”)

 Oszczędzanie a inwestowanie
 Wartość pieniądza w czasie
 Zasada 72
 Podstawowe instrumenty finansowe (akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne)  

Rozdział piąty („Kredyt: kup dzisiaj, zapłać jutro”)

 Istota kredytu, rodzaje i źródła kredytu
 Zalety i koszty korzystania z kredytu
 Odpowiedzialność kredytowa

Rozdział szósty („Ubezpieczenie: twoja ochrona”)

 Istota ubezpieczeń oraz zarządzania ryzykiem
 Koszty ubezpieczenia
 Rodzaje ubezpieczeń

Uczniowie na zakończenie warsztatów otrzymali zaświadczenie  potwierdzajace udział w projekcie, które będą mogli dołączyć do swojego portfolio oraz długopis SKEF.

Mirosława Sojka