Małopolska Chmura Edukacyjna – przystąpienie do projektu

Projekt nr RPMP.10.01.04-12-0041/20 pod nazwą „Chrzanowskie II LO w chmurze edukacyjnej”


Powiat Chrzanowski przystąpił do realizacji projektu
pt. „Chrzanowskie II LO w chmurze edukacyjnej”


     Powyższy projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4. Małopolska Chmura Edukacyjna.

Realizator projektu: II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie, 32-500 Chrzanów, ul. Kard. Wyszyńskiego 19.

Okres realizacji projektu: od 01 września 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku.


Wartość projektu: 36.558,25 zł, w tym:
• współfinansowanie z UE: 31.074,51
• współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 3.655,82
• wkład własny Powiatu Chrzanowskiego: 1.827,92


     W ramach projektu od października 2020 roku odbędą się zajęcia pozalekcyjne wykraczające poza podstawę programową kształcenia dla uczniów II LO w Chrzanowie. Grupą docelową projektu jest 30 uczniów II LO w Chrzanowie (15 uczniów klasy 2m – obszar tematyczny: geografia i 15 uczniów klasy 2f – obszar tematyczny: przedsiębiorczość) zainteresowanych udziałem w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych.
     Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli II LO w Chrzanowie przy współudziale nauczycieli akademickich w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej – Filia w Chrzanowie, Al. Henryka 53.
Z uczniami naszej szkoły współpracować będą: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (obszar tematyczny: geografia) i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (obszar tematyczny: przedsiębiorczość).


     Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 30 uczniów II LO w Chrzanowie z zakresu geografii i przedsiębiorczości oraz wzrost wykorzystywania technologii TIK w procesie edukacyjnym.


Biuro projektu:
II LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Chrzanowie
32-500 Chrzanów
ul. Kard. Wyszyńskiego 19
Tel/fax: 32 623 65 94

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego