VIII edycja konkursu “Poznaj swoje prawa w pracy”

VIII edycja konkursu “Poznaj swoje prawa w pracy”

            Minister Edukacji Narodowej objął honorowym patronatem VIII edycję konkursu “Poznaj swoje prawa w pracy” organizowanego w roku szkolnym 2020/2021 przez Państwową Inspekcję Pracy w Krakowie.

Konkurs jest organizowany w szkołach uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Nasza szkoła przystąpiła do powyższego programu. Celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalności zatrudnienia oraz innej pracy zarobkowej.

            Etap szkolny zostanie przeprowadzony on- line na platformie Classroom dla uczniów, którzy zgłoszą swój udział w konkursie i odbędzie się 14 grudnia br.  (poniedziałek) o godzinie 10:00 – 10:30. Będzie polegał na na wypełnieniu testu wiedzy z zakresu przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Test będzie składał się z 25 pytań jednokrotnego wyboru.

Pytania do etapu szkolnego będą wybrane z bazy pytań, która znajduje sie na poniższej stronie internetowej:

https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/225474/BAZA%20pytan%20rok%20szkolny%202020-2021.pdf

Regulamin konkursu:

https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/221822/regulamin%20konkursu.pdf

Wszystkich zainteresowanych tematyką prawa pracy serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konkursie.

Zgłoszenia przyjmuję do 07 grudnia 2020 roku:)

Mirosława Sojka