Konkurs Ministerstwa Sprawiedliwości ,,Stwórz ustawę, zmieniaj prawo”

          Ministerstwo Sprawiedliwości serdecznie zaprasza uczniów do wzięcia udziału w konkursie legislacyjnym dla szkół ponadpodstawowych 

,,Stwórz ustawę, zmieniaj prawo”.

          Celem Konkursu jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie inicjatywy ustawodawczej oraz poszerzenie wiedzy w zakresie tworzenia projektów ustaw i uchwalania prawa, przy jednoczesnej aktywizacji i mobilizacji młodzieży do współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości. Poza walorem typowo edukacyjnym konkurs daje również uczestnikom szansę stworzenia własnego projektu legislacyjnego, co przyczyni się do poszerzenia wiedzy o procesie legislacyjnym w aspekcie praktycznym.
          Każda ze szkół ponadpodstawowych może zgłosić jedną lub kilka Drużyn Legislacyjnych. Drużyny Legislacyjne mogą liczyć od 3 do 10 uczniów. Zadaniem każdej Drużyny Legislacyjnej jest przygotowanie propozycji projektu ustawy lub propozycji projektu zmiany ustawy, który mógłby zostać wprowadzony do polskiego porządku prawnego.

Nagrody w konkursie:
nagroda I stopnia – 3 000 złotych dla członków Drużyny legislacyjnej
nagroda II stopnia – 2 500 złotych dla członków Drużyny legislacyjnej
nagroda III stopnia – 2 000 złotych dla członków Drużyny legislacyjnej
Minister Sprawiedliwości może również przyznać dodatkowe nagrody rzeczowe.

Zgłoszone projekty powinny być wzorowane na projektach ustaw udostępnionych na stronie konkursu. Zgłoszenia wraz z projektami należy nadsyłać do dnia 8 lutego 2021 roku na adres edukacja.prawna@ms.gov.pl

Materiały

Projekt ustawy na potrzeby konkursu: http://lo2.edu.pl/wp-content/uploads/2021/01/Projekt_ustaw_na_potrzeby_konkursu.pdf

Przykładowy projekt na potrzeby konkursu: http://lo2.edu.pl/wp-content/uploads/2021/01/Przykładowy_projekt_ustawy_na_potrzeby_konkursu.pdf

Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród nastąpi do 31 maja 2021 roku. Szczegóły konkursu i warunki uczestnictwa znajdują się pod adresem:
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/konkurs-stworz-ustawe-zmieniaj-prawo

Zapraszamy do udziału w Konkursie!!!
zgłoszenia przyjmuje:
Mirosława Sojka