Sztuka odkładania pieniędzy na wyznaczony cel. Złote Szkoły NBP

Dnia 30.03.2021 r. uczniowie klasy 1d wzięli udział w lekcji z ekonomią pt. „Sztuka odkładania pieniędzy na wyznaczony cel”. Podczas zajęć uczniom została przedstawiona prezentacja w której zdefiniowane zostało pojęcie gospodarstwa domowego; jego źródło dochodów (z pracy, poza pracy, majątku), wymienione i scharakteryzowane główne rodzaje wydatków (konsumpcyjne i inwestycyjne); prawo ENGLA; budżet domowy; deficyt budżetowy oraz propozycje działań mających na celu zniwelowanie deficytu w budżecie domowym na podstawie przeprowadzonej ankiety wśród pracowników i rodziców uczniów naszego liceum, a dotyczącej Sztuki Oszczędzania.

Na zakończenie zajęć uczniowie zagrali w Milionerów :

https://learningapps.org/display?v=ppi0q8c5n21

Lekcja jest kolejną częścią programu Złote Szkoły NBP, którego motywem przewodnim są Giganci finansów osobistych”.

Koordynatorka programu – Mirosława Sojka

PREZENTACJA :

Sztuka odkładania pieniędzy na wyznaczony cel