Wywiad z ekspertem Panem Burmistrzem Miasta Chrzanowa Robertem Maciaszkiem. Złote Szkoły NBP

23 kwietnia br. przedstawicielki Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej w ramach ogólnopolskiego programu „Złote Szkoły NBP” przeprowadziły wywiad z ekspertem Panem Burmistrzem Miasta Chrzanowa Robertem Maciaszkiem. Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi na zadane poniżej pytania ogólne:

 1. Jak pandemia zmieniła Pana sposób gospodarowania pieniędzmi na co dzień?
 2. Jak Pan myśli – czy współcześni ludzie przywiązują duże znaczenie do oszczędzania?
  Czy potrafią zarządzać pieniędzmi, czy częściej wybierają życie na kredyt?
 3. Czy łatwo wpaść w spiralę zadłużenia? Jak Pana zdaniem do niej nie dopuścić? oraz na pytania dotyczące zarządzania finansami Gminy Chrzanów:
 4. Jakie ryzyko finansowe niesie za sobą obecna sytuacja, która może mieć wpływ na każdy etap funkcjonowania Gminy Chrzanów?
 5. Jak kształtuje się specyfika zarządzania finansami Gminy Chrzanów? (jakie dochody, wydatki, dotacje itp.)
 6. Władze Gminy mogą umarzać należności, rozkładać na raty czy w związku z tym, że o stabilności finansowej gminy decydują w przeważającej mierze dochody własne, to czy ich zmniejszanie może zagrażać stabilności finansowej?
 7. Jaką według Pana rolę pełnią finanse w zarządzaniu Gminą?
  Nagranie wywiadu zostało zrealizowane w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie.

Bardzo serdecznie DZIĘKUJEMY Panu Burmistrzowi za udzielenie wywiadu

oraz za wszelką pomoc w realizacji powyższego programu.

Koordynator programu – Mirosława Sojka